Webinar:

Herstelprogramma Fryslân Werkt!

Een stevig pakket aan stimuleringsmaatregelen waardoor in deze crisistijd niemand langs de zijlijn hoeft te staan als het op werk aankomt.